Cá độ bóng đá có tính hiệp phụ hay bù giờ không?

Cá độ bóng đá có tính hiệp phụ hay bù giờ không?

Giải đáp cá độ bóng đá có tính hiệp phụ hay bù giờ không?Theo quy định chung đang được áp dụng tại c